Credimo: specifieke producten

Credimo nv biedt u als levensverzekeringsmaatschappij een wereld van zekerheden waarin u zonder zorgen geniet van het authentieke leven. De wereld van Credimo omvat een uiterst gedifferentieerd aanbod aan financiële producten. Dankzij de wil tot verdere groei en ontwikkeling, kan Credimo transparante financiële producten blijven aanbieden op maat van de klant. Of het nu over beleggingen gaat, over kredieten of over verzekeringen, Credimo zet geld aan het werk.

Optibon-life - Tribon-life - Octabon-life

Optibon-life - Tribon-life - Octabon-life zijn kapitalisatiecontracten van Credimo en die hebben een welbepaalde looptijd van 2 tot 10 jaar en het rendement is vooraf gekend.

De kapitaalsgarantie die Credimo biedt, is uniek in die zin dat hij van toepassing is van bij aanvang en niet alleen op eindvervaldag, wat doorgaans het geval is bij andere levensverzekeringmaatschappijen.

Bij het onderschrijven (wat reeds kan vanaf €1000) is er geen enkele taks of kost. Bij afkoop of op eindvervaldag van het contract wordt er 15% roerende voorheffing op de effectief ontvangen intresten ingehouden.

» terug

Onze partners

De bekendste banken waar wij mee samenwerken zijn:

  • Krefima
  • Record
  • Credimo
  • Europabank
  • EB-Lease
  • C.K.V.
  • KBC
  • Creafin

Overzicht van onze produkten

Klik op onderstaande links voor een overzicht van onze verschillende produkten.

Krefima

Record

Credimo

Europabank en EB-lease

C.K.V.

Metroplus bvba kredietbemiddelaars, A. Oststraat 33 - 2070 Zwijndrecht. Tel.: +32 (0)3 227 38 40 - E-mail:
Inschrijving F.O.D. Economie 215.188 RPR: BE 0826.564.318 - Toezichthouder: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.