C.K.V.: specifieke producten

CKV is een onafhankelijke traditionele spaarbank uit Waregem, die vooral actief is op het vlak van kredietverlening. Zo bieden zij leningen op afbetaling en hypothecaire leningen aan. Daarnaast kunt U ook via ons bij CKV terecht voor spaarproducten, zoals depositorekeningen en kasbons met tarieven die tot de hoogste op de Belgische markt behoren.

Hypotheek C.K.V.is een uniek product.

U hebt een mooie eigendom, maar beschikt over weinig terugbetalingcapaciteit, geen probleem. U kunt bij ons terecht voor een hypothecaire lening CKV vanaf € 6.000. Aan de hand van uw kredietaanvraag introduceren we uw dossier.

Gelieve ons de volgende documenten samen te willen overmaken:

 • kopie recto-verso identiteitskaart
 • huwelijksboekje en contract / bewijs van echtscheiding
 • indien loontrekkende: 3 laatste loonfiches + werkgeversattest
 • indien zelfstandige: 2 laatste aanslagbiljetten + balans
 • verkoopsovereenkomst, eigendomstitels en bestaande huurcontracten
 • kopie aktes / contracten van kredieten in omloop + afrekening met nog verschuldigd saldo + bewijs van laatste betaling
 • (bouw)plan, bestek, lastenkohier, bouwtoelating
 • indien reeds bestaande: levensverzekeringen en / of brandpolissen

» terug

Onze partners

De bekendste banken waar wij mee samenwerken zijn:

 • Krefima
 • Record
 • Credimo
 • Europabank
 • EB-Lease
 • C.K.V.
 • KBC
 • Creafin

Overzicht van onze produkten

Klik op onderstaande links voor een overzicht van onze verschillende produkten.

Krefima

Record

Credimo

Europabank en EB-lease

C.K.V.

Metroplus bvba kredietbemiddelaars, A. Oststraat 33 - 2070 Zwijndrecht. Tel.: 03.227.38.40 - E-mail:
Inschrijving F.O.D. Economie 215.188 RPR: BE 0826.564.318 - Toezichthouder: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.