Krediet

Klik op onderstaande links om onze tarieven te bekijken.

Lening op afbetaling

Lening op afbetaling met hypothecaire waarborg (eigenaarskrediet) WCK 2010

Herfinancieringen en overname hypotheken (WHK 4.8.1992)

Moeilijke dossiers (WHK 4.8.1992)

HERFINANCIERINGEN EN OVERNAME HYPOTHEKEN (WHK 4.8.1992)

Uw rentevoet: vast of variabel?

U kan kiezen voor een vaste rentevoet, die niet stijgt noch daalt gedurende de hele looptijd van uw lening. Deze rentevoet schommelt rond de 6 %.

Als u kiest voor een variabele rentevoet, wordt de rentevoet van uw krediet na verloop van tijd aangepast binnen vooraf bepaalde marge. Uw afbetaling kan dus stijgen of dalen.

Daalt de rentevoet, dan kiest u tussen volgende oplossingen:

  • U betaalt gewoon minder per maand;
  • U behoudt uw maandbedrag en de duurtijd van uw hypotheek wordt ingekort.

Stijgt de rentevoet, dan kiest u tussen volgende oplossingen:

  • U betaalt een hoger maandbedrag;
  • U behoudt uw maandbedrag en de duurtijd van uw hypotheek wordt verlengd.

A. Herfinanciering van een zuivere hypotheeklening (100 %) bij een ruime terugbetalingcapaciteit en anciënniteit van 2 jaar en met een ontleend bedrag tot 60 % van de GVW.
* De rente schommelt voor een krediet met variabele rente (5/5/5 cap 2) rond de 4,25 %. In deze gevallen werken wij aan dagtarieven om u een zo'n goedkoop mogelijke rente aan te bieden.

B. Herfinanciering van een zuivere hypotheeklening (100 %) bij een ruime terugbetalingcapaciteit en anciënniteit van 2 jaar en met een ontleend bedrag tot 80 % van de GVW.
* De rente schommelt voor een krediet met variabele rente (5/5/5 cap 2) rond de 4,75 %

C. Herfinanciering van een hypotheeklening met minimum 55 % onroerend doel en de eventuele terugbetaling van een kortlopend krediet en met een ontleend bedrag tot 85 % van de GVW.
* De rente schommelt voor een krediet met variabele rente (5/5/5 cap 2) rond de 5,75 %

 
Looptijd Jaarlijkse rente Maandelijkse terugbetaling per geleende schijf van 10.000 EUR
Jaarlijkse vaste rentevoet
10 jaar 4,18 % EUR 101,77
15 jaar 4.49 % EUR 75,99
20 jaar 4.77 % EUR 64,71
25 jaar 4.77 % EUR 56,55
30 jaar 5.35 % EUR 55,43
Jaarlijks variabel: 1 + 1
Looptijd 10 jaar 2.82 % EUR 95,61
Looptijd 15 jaar 2.82 % EUR 68,07
Looptijd 20 jaar 2.82 % EUR 54,43
Looptijd 25 jaar 2.82 % EUR 46,35
Looptijd 30 jaar 2.82 % EUR 41,13
Driejaarlijks variabel: 3 + 3
Looptijd 10 jaar 3.25 % EUR 97,45
Looptijd 15 jaar 3.26 % EUR 70,04
Looptijd 20 jaar 3.26 % EUR 56,53
Looptijd 25 jaar 3.28 % EUR 48,93
Vijfjaarlijks variabel:  5 + 5
Looptijd 10 jaar 3.63 % EUR 99,22
Looptijd 15 jaar 3.63 % EUR 71,84
Looptijd 20 jaar 3.63 % EUR 58,36
Looptijd 25 jaar 3.63 % EUR 50,50
Vast gedurende 10 jaar en vervolgens variabel om de vijf jaar: 10 + 5 + 5
Looptijd 15 jaar 4.19 % EUR 74,53
Looptijd 20 jaar 4.19 % EUR 61,24
Looptijd 25 jaar 4.19 % EUR 53,51
Vast gedurende 15 jaar en vervolgens variabel om de vijf jaar: 15 + 5 + 5
Looptijd 20 jaar 4.53 % EUR 55,24
Metroplus bvba kredietbemiddelaars, A. Oststraat 33 - 2070 Zwijndrecht. Tel.: 03.227.38.40 - E-mail:
Inschrijving F.O.D. Economie 215.188 RPR: BE 0826.564.318 - Toezichthouder: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.