Krediet

Klik op onderstaande links om onze tarieven te bekijken.

Lening op afbetaling

Lening op afbetaling met hypothecaire waarborg (eigenaarskrediet) WCK 2010

Herfinancieringen en overname hypotheken (WHK 4.8.1992)

Moeilijke dossiers (WHK 4.8.1992)

LENING OP AFBETALING MET HYPOTHECAIRE WAARBORG (EIGENAARSKREDIET) WCK 2010

Klik op het gewenste bedrag en dien on-line een aanvraag in voor uw Lening op afbetaling met hypothecaire waarborg (eigenaarskrediet) WCK 2010!

Bedrag Aflossing Totaal te betalen JKP
16.000 EUR 84 x 261,69 EUR 21.981,96 9,95 %
17.000 EUR 84 x 278,05 EUR 23.356,20 9,95 %
18.000 EUR 84 x 294,41 EUR 24.730,44 9,95 %
19.000 EUR 84 x 310,76 EUR 26.103,84 9,95 %
20.000 EUR 84 x 327,12 EUR 27.478,08 9,95 %
21.000 EUR 84 x 343,47 EUR 28.851,48 9,95 %
22.000 EUR 84 x 359,83 EUR 30.225,72 9,95 %
23.000 EUR 84 x 376,18 EUR 31.599,12 9,95 %
25.000 EUR 84 x 408,90 EUR 34.347,60 9,95 %
27.500 EUR 84 x 449,79 EUR 37.782,36 9,95 %
30.000 EUR 84 x 490,68 EUR 41.217,12 9,95 %
30.000 EUR 120 x 388,58 EUR 46.629,60 9,95 %
32.000 EUR 120 x 414,48 EUR 49.737,60 9,95 %
33.000 EUR 120 x 427,43 EUR 51.291,60 9,95 %
35.000 EUR 120 x 453,34 EUR 54.400,80 9,95 %
37.001 EUR 180 x 368,88 EUR 66.398,40 9,95 %
37.001 EUR 240 x 345,44 EUR 82.905,60 9,95 %
38.000 EUR 180 x 397,33 EUR 71.519,40 9,95 %
38.000 EUR 240 x 354,77 EUR 85.144,80 9,95 %
39.000 EUR 180 x 407,78 EUR 73.400,40 9,95 %
39.000 EUR 240 x 364,10 EUR 87.384,00 9,95 %
40.000 EUR 180 x 418,24 EUR 75.283,20 9,95 %
40.000 EUR 240 x 373,44 EUR 89.625,60 9,95 %
41.000 EUR 180 x 428,70 EUR 77.166,00 9,95 %
41.000 EUR 240 x 382,78 EUR 91.867,20 9,95 %
42.000 EUR 180 x 439,15 EUR 79.047,00 9,95 %
42.000 EUR 240 x 392,11 EUR 94.106,40 9,95 %
43.000 EUR 180 x 449,61 EUR 80.929,80 9,95 %
43.000 EUR 240 x 401,45 EUR 96.348,00 9,95 %
44.000 EUR 180 x 410,78 EUR 73.940,40 9,95 %
44.000 EUR 240 x 460,06 EUR 110.414,40 9,95 %
45.000 EUR 180 x 470,52 EUR 84.693,60 9,95 %
45.000 EUR 240 x 420,12 EUR 100.828,80 9,95 %
46.000 EUR 180 x 480,98 EUR 86.576,40 9,95 %
46.000 EUR 240 x 429,46 EUR 103.070,40 9,95 %
47.000 EUR 180 x 491,43 EUR 88.457,40 9,95 %
47.000 EUR 240 x 438,79 EUR 105.309,60 9,95 %
48.000 EUR 180 x 501,89 EUR 90.340,20 9,95 %
48.000 EUR 240 x 448,13 EUR 107.551,20 9,95 %
49.000 EUR 180 x 512,34 EUR 92.221,20 9,95 %
49.000 EUR 240 x 457,46 EUR 109.790,40 9,95 %
50.000 EUR 180 x 522,80 EUR 94.104,00 9,95 %
50.000 EUR 240 x 466,80 EUR 112.032,00 9,95 %
51.000 EUR 180 x 533,26 EUR 95.986,80 9,95 %
51.000 EUR 240 x 476,14 EUR 114.273,60 9,95 %
52.000 EUR 180 x 485,47 EUR 87.384,60 9,95 %
52.000 EUR 240 x 543,71 EUR 130.490,40 9,95 %
53.000 EUR 180 x 554,17 EUR 99.750,60 9,95 %
53.000 EUR 240 x 494,81 EUR 118.754,40 9,95 %
54.000 EUR 180 x 564,62 EUR 101.631,60 9,95 %
54.000 EUR 240 x 504,14 EUR 120.993,60 9,95 %
55.000 EUR 180 x 575,08 EUR 103.514,40 9,95 %
55.000 EUR 240 x 513,48 EUR 123.235,20 9,95 %

  • Om een eigenaarskrediet (lening op afbetaling met hypothecaire waarborg) te krijgen, moet u steeds eigenaar zijn van een onroerend goed.
  • Dit onroerend goed moet meer waard zijn dan het bedrag van uw huidige hypotheek.
  • Uw huidige hypotheeklening ( woonkrediet) blijft gewoon doorlopen.
  • Het eigenaarskrediet van MetroPlus is een totaaloplossing.
  • Een eigenaarskrediet wordt altijd getekend bij de notaris.
  • MetroPlus begeleidt u tot bij de notaris.

 

Indien het ontleende bedrag bestemd is om andere kredieten terug te betalen, waaronder het saldo van een lopende hypotheek, die viel onder de wet van het hypothecair krediet, moet het deel van deze terug te betalen hypotheek steeds kleiner zijn dan 50 % van het totaal ontleende bedrag.

Voor leningen met een looptijd van meer dan 120 maanden tot maximaal 240 maanden wordt er steeds een hypothecaire waarborg verreist.

De terugbetaling gebeurt op een vaste maandelijkse vervaldag en dat één maand na het ondertekenen van het contract.

U kan op elk moment het verschuldigd kapitaalsaldo geheel of gedeeltelijk terugbetalen. U dient dan de kredietgever ten minste 10 dagen voor de terugbetaling bij een ter post aangetekende brief van uw voornemen op de hoogte te brengen.

Indien de termijn van de vervroegde aflossing en het overeengekomen einde van de overeenkomst meer dan één jaar bedraagt, is de te betalen vergoeding aan de kredietgever nooit hoger dan 1 pct. van het bedrag in kapitaal dat vervroegd wordt afgelost. Indien de termijn van de vIndien de termijn van de vervroegde aflossing niet meer dan één jaar bedraagt, is de te betalen ever nooit hoger dan 0,5 pct. van het bedrag in kapitaal dat vervroegd wordt afgelost.

Mogelijke tariefverminderingen

Wanneer de waarde van het in pand geboden goed, in gedwongen verkoopwaarde, hoger is dan 50 % van het ontleende bedrag en wanneer er geen melding is op de CKP en wanneer de inkomsten hoger zijn 3.500 Euro en de maandelijkse afbetaling kleiner is dan 35 % van het beroepsinkomen, kan na aanvaarding van het dossier door NV Atradius een korting toegestaan worden op de gepubliceerde tarieven.

Mogelijke tariefverhogingen

Quotiteit : tussen de 75% en 90%   + 1,00 %
Quotiteit : boven 90%   + 1,50 %
Meldingen CKP niet geregulariseerd + 0,75 %
Meldingen CKP geregulariseerd + 0,45 %
Lopende kredieten minder dan 3 + 1,00 %
Lopende kredieten meer dan 3 1,50 %
Lopende kredieten Speciale risico's 1,55 %

Het totaal te betalen jaarlijkse kostenpercentage zal in geval van cumulatie nooit hoger zijn dan het wettelijk jaarlijks kostenpercentage.

In alle gevallen moeten de consumenten kunnen bewijzen dat zij met de nieuwe maandelijkse betalingen vooruitkomen. Consumenten die het hoofd niet kunnen bieden aan hun huidige schulden of zich in een kredietspiraal bevinden, worden bij voorbaat geweigerd.

De nieuwe maandsom zal een aanzienlijke financiële verbetering moeten betekenen voor het maandbudget en moet ook merkelijk lager liggen dan de huidige te betalen sommen.

De getoonde rentevoeten zijn informatief voor herfinancieringen beneden 60 % van de GVW en ze zijn onderhevig aan de schommelingen van de kapitaalmarkt. Om de voor u van toepassing zijnde tarief te kennen hebben wij minstens een volledig ingevuld aanvraagformulier nodig, maar bij voorlegging van een volledig dossier kan een exacte tarifering opgesteld worden.

 

Metroplus bvba kredietbemiddelaars, A. Oststraat 33 - 2070 Zwijndrecht. Tel.: 03.227.38.40 - E-mail:
Inschrijving F.O.D. Economie 215.188 RPR: BE 0826.564.318 - Toezichthouder: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.