Krediet

Klik op onderstaande links om onze tarieven te bekijken.

Lening op afbetaling

Lening op afbetaling met hypothecaire waarborg (eigenaarskrediet) WCK 2010

Herfinancieringen en overname hypotheken (WHK 4.8.1992)

Moeilijke dossiers (WHK 4.8.1992)

MOEILIJKE DOSSIERS (WHK 4.8.1992)

A. Herfinanciering van een hypotheeklening met minimum 55 % onroerend doel en de eventuele terugbetaling van max. 2 kortlopende kredieten en met een ontleend bedrag tot 100 % van de GVW.

* De rente schommelt voor een krediet met variabele rente (3/3/3 cap 5) rond de 6,75 %

Volgende verhogingen zijn mogelijk ingeval van:

Gezeroteerd + 0,25 % jaarlijks 0,0208 % maandelijks
Geregulariseerde melding NBB + 0,50 % jaarlijks 0,0416 % maandelijks
Niet geregulariseerde melding + 1,25 % jaarlijks 0,1036 % maandelijks
Interim of vervangingsinkomen + 0,75 % jaarlijks 0,0623 % maandelijks
Betaling van fiscale achterstand + 1,00 % jaarlijks 0,0830 % maandelijks
Speciale risico’s + 1,00 % jaarlijks 0,0830 % maandelijks
Uitzonderlijke te dragen risico’s + 2,00 % jaarlijks 0,1662 % maandelijks
Protesten en dagvaardingen + 2,00 % jaarlijks 0,1662 % maandelijks
Ontleend bedrag > 100 % + 2,75 % jaarlijks 0,2284 % maandelijks

De totale toeslag kan echter niet meer dan 4,00 % bedragen.

B. Hypotheeklening in tweede rang en/of herfinanciering van een hypotheeklening met minimum 50 % onroerend doel en/of de eventuele terugbetaling van een kortlopend krediet en met een ontleend bedrag tot 100 % van de GVW.

* De rente schommelt voor een krediet met variabele rente (3/3/3 cap 5) rond de 7,95 %

Volgende verhogingen zijn mogelijk ingeval van:

Gezeroteerd + 0,25 % jaarlijks 0,0208 % maandelijks
Geregulariseerde melding NBB + 0,50 % jaarlijks 0,0416 % maandelijks
Niet geregulariseerde melding + 1,25 % jaarlijks 0,1036 % maandelijks
Interim of vervangingsinkomen + 0,75 % jaarlijks 0,0623 % maandelijks
Betaling van fiscale achterstand + 1,00 % jaarlijks 0,0830 % maandelijks
Speciale risico’s + 1,00 % jaarlijks 0,0830 % maandelijks
Uitzonderlijke te dragen risico’s + 2,00 % jaarlijks 0,1662 % maandelijks
Protesten en dagvaardingen + 2,00 % jaarlijks 0,1662 % maandelijks
Ontleend bedrag > 100 % + 2,75 % jaarlijks 0,2284 % maandelijks

 

De totale toeslag kan echter niet meer dan 4,5 % bedragen.
Voor de maandelijkse rentevoeten zie hierboven.

Bijzondere bepalingen:

referte index type C -  datum 01.12.2009 - index 1,930
De rente is aanpasbaar overeenkomstig de referte-index
De periodiciteit van de renteherziening wordt contractueel vastgelegd en kan: jaarlijks - driejaarlijks - vijfjaarlijks zijn volgens de overeengekomen modaliteiten.
Maximum renteverschil voor alle leningen: 0,36748 % (zijnde 4,50 % op jaarbasis)
Minimum renteverschil voor alle leningen:  0,04157 % (zijnde 0,50 % op jaarbasis)

De ontlener is dossierkosten verschuldigd ten belope van 0,50 % te berekenen op het nominaal bedrag van de toegestane lening met een minimum van 250 euro en met een maximum van 1000 euro.
Per elk nieuw aanbod door toedoen van de aanvrager is er een kost van 150 euro.

De schattingskosten bedragen 225 euro per pand en dienen betaald te worden aan de expert.

* Tarieven ter indicatieve titel. Om uw specifieke voorwaarden en het dagtarief te kennen, gelieve u ons te raadplegen.

  Tabellen voor een kapitaal van 10.000 euro  
duurtijd 10 jaar 15 jaar 20 jaar 25 jaar 30 jaar  
jaarlijkse intrestvoet           maandelijkse rentevoet
4,25% 102,10 74,82 61,50 53,80 48,79 0,4840%
4,50% 103,21 76,04 62,78 55,07 50,13 0,3675%
4,75% 104,33 77,27 64,07 56,43 51,56 0,3875%
5,00% 106,01 79,00 65,92 58,37 53,59 0,4075%
5,25% 106,69 79,75 66,71 59,20 54,47 0,4271%
5,75% 109,05 82,26 69,38 62,04 57,43 0,4627%
6,25% 111,41 84,81 72,09 64,91 60,46 0,5065%
6,50% 112,61 86,04 73,47 66,36 61,99 0,5262%
6,75% 113,80 87,38 74,85 67,83 63,55 0,5458%
7,00% 115,01 88,68 76,24 69,31 65,09 0,5652%
7,25% 116,21 89,99 77,65 70,81 66,66 0,5850%
7,50% 117,42 91,31 79,06 72,31 68,24 0,6045%
7,75% 118,61 92,65 80,51 73,81 69,84 0,6240%
7,95% 119,61 93,97 81,92 75,33 71,44 0,6400%
8,00% 119,89 94,01 81,94 75,36 71,48 0,6431%
8,50% 112,31 96,64 84,80 78,42 74,68 0,6822%
9,00% 124,80 99,30 87,70 81,51 77,97 0,7211%
9,50% 127,27 102,08 90,68 84,66 81,24 0,7591%
10,00% 129,78 104,85 93,67 87,81 84,58 0,7970%
10,50% 132,29 107,62 96,67 91,04 87,94 0,8352%
11,00% 134,83 110,43 99,72 94,28 91,34 0,8731%
Metroplus bvba kredietbemiddelaars, A. Oststraat 33 - 2070 Zwijndrecht. Tel.: 03.227.38.40 - E-mail:
Inschrijving F.O.D. Economie 215.188 RPR: BE 0826.564.318 - Toezichthouder: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.